Rounded square

TERO PUHA

VISUAL ARTIST / FILMMAKER

PHOTOGRAPHER / DESIGNER / PERFORMER

Facebook circle black large Mail black large Twitter circle black large instagram2 Rounded square Rounded square

Divided

Photographic Gallery Hippolyte

6.11-17.12.2005

 

Tero Puhan "elektroniset maalaukset" luovat hurjaksikin yltyvän kuvan ruumiista.  Sitä ei ole aina helppo katsoa.

 

Tero Puha jatkaa näyttelyllään identiteetin muodostumisen tutkimista lähinnä ruumiillisuuden kautta, kuten hän on tehnyt aikaisemmissakin teoksissaan. Tekniikkoina ovat tällä kertaa digitaalisesti käsitelty valokuva, video ja piirrokset. Jälkimmäiset tekniikat tuovat tunneskaalan vahvemmin esille kuin mitä yleensä Puhalta on nähty. Ne ovat myöskin hyvin intiimejä.

 

The Everyday -sarjan valokuvat näyttävät erilaisia miehen ruumiita, joissa trimmattu hyväkuntoinen ruumis ja pulskempi perusruumis rinnastetaan identtisillä kasvoilla. Day One: Bakewell Tarts kuvassa ollaan vielä "kohtuuden rajoissa", mutta The Day After: Loser´s Part ollaan jo edetty ylibodattuun ja ylilihoneeseen vaiheeseen. Tero Puha tuntuu kysyvän mitä me haluamme olla ja millä ehdoilla, sekä missä kulkevat mielikuviemme rajat.

 

Oikea tapa olla (The Right Way to Be) videossa Puha toistaa erilaisia vuorosanoja ja kohtauksia, kuten "Minä rakastan sinua" tai "Hyvästi". Tunneskaalat ja tavat ilmaista itseään vaihtelevat, taiteilija tuntuu harjoittelevan erilaisia tilanteita ja niissä mahdollisia tunneilmaisuja. Sarjan piirustukset kuvittavat naivistisesti vahvoja tunnetiloja, pettymyksiä tai toiveita.

 

The Dreaming -sarjan valokuvat ovat osin aika hurjia. Niissä ihmisen muodonmuutos, ruumiin osittuminen tai sen välineellinen käyttö saavat hyvin vahvoja visuaalisia ilmaisuja. Tunteet tuntuvat näissäkin kuvissa olevan merkittävässä osassa, mutta ne saavat katsojan myös abjektinomaisesti vetäytymään ja torjumaan mahdollisia tuntemuksia.

 

Kokonaisuutena Puhan näyttely on hyvin intensiivinen ja voimakas. Se on ennakkoluulottomasti yhdistellen ripustettu, katsojalle ei tarjoilla liian ilmiselviä vastauksia, vaan monet langanpäät joutuu itse kerimään palaamalla uudelleen edellisen sarjan tai seinän pariin.

 

 

IDENTITEETIN JÄLJILLÄ

MIKKO ORANEN / HAM

(text available in Finnish only)

SELECTED ARTICLES AND REVIEWS